Home

En aquest nou article volem fer un anàlisi dels pressupostos recentment aprovats per la corporació municipal per a l’any del senyor 2012 (sí eixe que s’acaba en un meset). La primera impressió, com és lògica, és que els aproven un poc tard, no sabem si per desgana o perquè “catejaven” les matemàtiques a l’escola, però el fet és que una acció tan important com és assignar els ingressos i les despeses ho fan a deshora. Mal comencem.

Equip de govern fent els pressupostos: es veu poca gana.

Doncs bé, anem a veure el quadre d’ingressos i despeses:

Pressupost Ingressos 2012

(resum capítols)

Descripció Inicials
Cap 1: Impostos Directes 1.933.776,00
Cap 2: Impostos Indirectes 45.000,00
Cap 3: Tasses i altres ingressos 1.061.200,00
Cap 4: Transferències Corrents 896.230,00
Cap 5: Ingressos Patrimonials 93.700,00
Cap 6: Alienació d’Inversions Reals 0,00
Cap 7: Transferències de Capital 4.978,65
Cap 8: Actius Financers 0,00
Cap 9: Passius Financers 329.571,39
Total Pressupost 4.364.456,04

Pressupost Despeses 2012

(resum capítols)

Descripció Inicials
Cap 1: Despeses Personal 1.927.946,44
Cap 2: Despeses en Béns Corrents i Serveis 1.345.783,66
Cap 3: Despeses Financeres 161.000,00
Cap 4: Transferències Corrents 281.599,61
Cap 6: Inversions Reals 8.507,33
Cap 7:Transferències de Capital 0,00
Cap 8: Actius Financers 0,00
Cap 9: Passius Financers 639.619,00
Total Pressupost 4.364.456,04

Quadre d’Inversions-finançament 2012

PARTIDA DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ FINANÇAMENT TOTAL FINANÇAMENT
133 62401 Compra Cotxe atestats 1475,49 REC. PROP. 1.475,49
241 62502 Armaris i fotocopiadora AEDL 5531,84 4978,65 (diputació) 5.531,65
331 62501 Escenari actuacions culturals i de festes 1500 REC. PROP. 1.500,00

En primer lloc, he de dir que no sóc cap expert en economia, i que no puc analitzar els pressupostos amb la profunditat que requeriria, però si que vull comentar allò més rellevant des del meu punt de vista. També he de dir que no he posat totes les partides en detall, perquè seria molt farragós.

Pel que fa als ingressos, Vénen en la seua gran majoria per l’I.B.I (1.484.000 € l’urbà i 12.990 € el rural) , que correspon al capítol 1, i de tasses i altres ingressos amb 1.061.200 €. composen també els ingressos totals Transferències Corrents d’altres Administracions (Generalitat Valenciana i Estat) en Capítol 4.

En definitiva, els ingressos normals que té un ajuntament. Però, cal remarcar que tan sols l’I.B.I. i les transferències són un ingrés segur. Les taxes i llicències estan supeditades a allò que necessita la gent, i sempre és difícil calcular la quantitat exacta, i més en aquests temps de crisi galopant.

Però anem a allò que és més rellevant: les despeses. Ací trobem la despesa pública com a eina fonamental de la política econòmica de l’Ajuntament: depenent on destine els diners marca quines són les prioritats que vol fer front l’executiu. I açò és política pura i dura, deixem-nos de tecnicismes.

La partida que s’endú més diners és la de personal (Capítol 1: 1.927.946,00 €). Ací s’inclouen les despeses en policia, neteja, treballadors de l’ajuntament i, no s’ho perden, 116.681 € en la partida 912: Òrgans de govern. Sí amics, quasi 20 milions de les antigues pessetes per a despeses vàries (locomoció 3.000 €, telefonia 3.000 €, Protocol i representació 1.500 €, dietes 2.000 € a part els sous 74.241 € i Seguretat Social 25.415) Al voltant dels sous de l’equip de govern farem pròximament un monogràfic, que hi ha molt a dir.

La despesa que més puja,com és habitual en aquesta crisi, són les despeses financeres (Capítol 3, 161.000 €) que s’incrementa en un 154 % respecte l’any anterior, és a dir, més del doble. I caldrà veure quina serà la quantitat el proper any, ja que pareix que l’equip del PP ha entrat en una espiral d’increment de deute (té gràcia quan se la donen de bons gestors). I és que emprendre obres faraòniques inútils (com és l’avinguda de l’entrada al poble) amb els diners d’un altre és molt bonic, però aquest deute ens hipotecarà per a molts anys si no fan res per a aturar-ho, i no pareix que hi haja interés.

En les Despeses en Béns Corrents i Serveis, (capítol 2: 1.345.783,66 €) trobem les destinades a protecció civil (5.400 €) policia (460.226,56 €) educació preescolar i primària (191.052 €), vivenda (107.345 €, aquesta partida va dirigida a pagar les despeses dels edificis municipals, no a la promoció de vivendes per a aquells que no en tenen), vies públiques (16.000 €), aigües (7.622 €), residus (302.219,32 €), neteja viària (17.311 €), cementiri (1.918 €) enllumenat ( 181.050 €) parcs i jardins (101.026 €, ací s’inclou les nòmines dels treballadors) i altres (176.178,12 €, on trobem coses com la gratificació grua ¿? de 1.000 €, arrendaments magatzem i altres sous).

Pel que deia en l’article anterior, la partida destinada a ordenació i promoció turística és de 2.800 €, dels quals 2.500 van destinats a assistència de fires de turisme. Vos queda clar per a que seu “pulixen”, no? De la part destinada a comerç (62.000 €), 40.000 es cremen en el Rastro. No sé si els repartixen a mode de campanya o que fan d’ells, però en teoria l’ajuntament recapta de les paradetes, i no es que tinguen que cuidar les instal·lacions, llevat de la neteja.

Ací també s’enduu un mos important les festes d’agost, amb 120.000 €, amb 11.000 € a part per a les llums i 7.700 € per a l’SGAE.

El capítol 4, és el de despeses corrents, on trobem les subvencions. Consta de 281.599,61 €. Anem a veure on van. En els esport trobem que van 13.200 € al futbol base, 15.600 € al club esportiu, 7.200 € al club de bàsquet, 1.200 € a Rodes Amples (disculpeu però no sé quina associació és aquesta), 1.000 € al club d’atletisme, 2.000 a l’escola de pilota, 400 € per als caçadors i 300 € per al club de pesca.

Els pensionistes reben 6.000 €. La comissió de bous 14.000 €, la mateixa quantitat que el Consell Moro, al que li se sumen 6.000 € per al mig any. La comissió de reis 4.500 €.

Pel que fa a altres associacions tenim l’Associació Musical El Verger amb 21.000 €, la Colla l’Esclat amb 3.600 €, l’Escola de Música antiga i tradicional 3.500 €, l’Orfeó 900 € i el Quintet el Verger 1.000 €. A banda, trobem 1.600 € per a la “Junta de Hermandades Semana Santa” 1.600 € i 1.500 en “Subvenciones religiosas”, sense especificar. I dic jo, amb 13.266 milions d’euros que rep l’església catòlica de l’Estat, cal tornar a subvencionar ací? No podríem destinar eixos diners a les altres associacions més igualitàries i menys sectàries, o a fins més noble que fer processons? Clar que sí, açò és tirar els diners. Per exemple, a comprar llibres a la biblioteca, perquè sols en destinen 500 €. El PP preferix ciris en compte de llibres.

Pel que fa al capítol 6, d’inversions reals (8.507,33 €), sols he trobat la quota de la compra del cotxe d’atestats (1,475 € tirats al fem), 1.500 € per a la compra d’un nou escenari i 5.531,84 € per a armaris i fotocopiadora de l’AEDL (Agencia de Empleo y Desarrollo Local).

Els capítols 5 (ni apareix), 7 (transferències de capital) i 8 (Actius financers) no tenen assignació.

El Capítol 9 (passius financers, 639.619 €) respon a l’amortització de préstecs que hem de sumar als 161.000 € de despeses financeres, el que fa un total de 800.619 € de deute que té l’ajuntament aquest any, un 18,30 % del total de la despesa.

En resum, podem dir que aquests pressupostos no són els que ens trauran de la crisi amb inversions en l’economia real, sinó que l’únic a que es dediquen és a pagar als bancs, els sous de l’alcalde i companyia i poc més. Molta pena i poca glòria.

Necessitem uns pressupostos on la gent participe activament en la seua redacció, que sapiguem on va cada euro que ix del nostre esforç, on la transparència siga la principal característica per definir-los.

En definitiva, com que ho paguem nosaltres, nosaltres ho hem de decidir.

Basili Salort Bertomeu

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s